Regeringen föreslår dyrare hemtjänst

Regeringen vill ge kommunerna rätt att kräva högre avgifter för hemtjänst. Förslaget får hård kritik för att slå mot de fattigaste pensionärerna.

4 maj 2015 21:01

Trots höjt bostadstillägg och en utlovad skattesänkning för pensionärer kommer många ändå att gå back när avgifterna för hemtjänst och andra kommunala tjänster höjs nästa år.

Enligt socialdepartementet kommer fler än var fjärde pensionär att drabbas.

Det är bedrövligt. Det är de fattigaste pensionärerna och de som är så högt upp i ålder att de är beroende av hemtjänst som drabbas av det här, säger Christina Rogestam, ordförande för pensionärsorganisationen SPF Seniorerna och tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet.
De som inte har någon tjänstepension lever på väldigt små marginaler. Då kommer regeringen med den här höjningen.

På regeringens hemsida framhåller äldreminister Åsa Regnér (S) hur centralt det är att stötta de mest utsatta. Men det här förslaget går åt det motsatta hållet, menar Christina Rogestam och kräver att regeringen gör ett omtag.

Behövs den här ökningen för kommunerna så måste man kompensera de fattigaste pensionärerna. Det är inte rimligt att vi har 300 000 fattigpensionärer, som nu får det ännu tuffare med det här förslaget.

Äldreminister Åsa Regnér vill inte svara på frågor om förslaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!