Regionen överklagar 80-gränsen

Region Kalmar överklagar Trafikverkets beslut om att sänka hastighetsbegränsningen på väg 23 genom länet.

15 november 2019 14:56

Överklagandet, som skickades med posten på fredagseftermiddagen, är i långa stycken en totalsågning av Trafikverkets beslutsunderlag.

– Det är tydligt, mycket tydligt, konstaterar utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson. Vi pekar på en rad saker som vi lyfte redan i vårt yttrande till trafikverket.

I stället för att göra en passiv insats med att sänka hastigheten rakt av, vill utvecklingsnämnden att Trafikverket jobbar med variabla hastigheter. Lägre fart vid dåligt väglag och tät trafik.

– Trafikverket hänvisar också till Stångådalsbanan som ett komplement till vägen, säger Karin Helmersson. Men så länge inte upprustningen är gjord är det inget alternativ för pendlare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olof Carlson