Stopp för ensamkommande

Hultsfreds kommun sätter med omedelbar verkan stopp för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Stoppet strider mot lagen.

8 december 2015 11:28

I ett ovanligt känsloladdat formulerat pressmeddelande beskriver Hultsfred kommun läget. Kommunen, som har knappt 14 000 invånare, har hört till de kommuner i länet som tagit emot flest flyktingar.

Organisationen för ensamkommande flyktingbarn har varit dimensionerad för 17 barn. I dag har kommunen 105 barn anvisade.

– Varje vecka kommer ytterligare fem, tio barn, skriver kommunen.

Enligt lag är kommunerna skyldiga att ta ansvar för de barn som Migrationsverket anvisar.

– Staten hänvisar till lagar och förordningar, men kommunen tvingas bryta mot lagar som socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen. Därför anmäler vi oss själva till Inspektionen för Vård och Omsorg, skriver man i pressmeddelandet och fortsätter:

– Även om vi är övertygade om att de flesta av våra barn mår bra, så vill vi vara ärliga med att vi inte längre kan garantera deras mående på det vis som lagen kräver.

Ett av flera problem som räknas upp är att kommunen inte hinner utreda om de släktingar eller vänner, som barnen har uppgett som anknytningar, är lämpliga att bo hos.

Det pressade läget har fått flera anställda att sjukskriva sig.

Personalen gråter och känner sig otillräcklig.

En riskbedömning av arbetsmiljön har gjorts och visar en arbetsbelastning på den högsta risknivån, med risk för men för livet och dödsfall.

– Vi har varit stolta över att ha en tradition av att hjälpa många. Men det har gått så långt att vi inte kan se någon annan utväg, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

Hultsfreds kommunalråd Lars Rosander (C) säger såhär om beslutet:

– Vi har under lång tid försökt påpeka vår situation den formella vägen. Vi tvingas ha tolvåringar på vandrarhem utan egen personal, och utan att det finns tillstånd för att bedriva verksamhet.

Beslutet om ett stopp av mottagandet har tagits i samråd med kommunens huvudskyddsombud.

Angelica Katsanidou (S) är ordförande i socialnämnden i Västerviks kommun. Hon konstaterar att Hultsfred har ett stort mottagande över huvud taget av asylsökande. Kommunen sticker ut i detta sammanhang.

Läget i Västerviks kommun är inte alls så pressat.

– Vi är på banan. Det är klart att det finns utmaningar, men vi är inte där Hultsfred signalerar om nu. Vi har inte haft det trycket på oss som Hultsfred har haft över tid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson Ingrid Johansson-Hjortvid