Högre produktion i näringslivet

6 december 2019 09:35

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,2 procent i oktober jämfört med september, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol steg produktionen med 0,4 procent.

Industrins produktion minskade med 1,3 procent i oktober jämfört med månaden före och minskade med 3,0 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Tjänstesektorns produktion var 0,6 procent högre jämfört med september och ökade med 1,1 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT