Snart börjar bygget av den nya lek- och generationsparken i Hjorted. En park som varit planerad under lång tid. 

Våren 2016 lämnade Emma Karlsson och Jenny Lindh i Hjorted in var sitt medborgarförslag om att det borde finnas en lekpark i Hjorted. I september samma år tog kommunfullmäktige ett beslut om att lekparken skulle byggas. 

 Hjorteds GoIF bildade då en arbetsgrupp under ledning av Per Degerman, ordförande i samhällssektionen. Arbetsgruppen skulle ta fram förslag på var i Hjorted lekplatsen skulle placeras och vilken utformning den skulle ha. 

Artikelbild

| Planskiss över generationsparken.

 Bostadsföretaget Tryggbo AB hade en lämplig, ledig gräsplan, som de var villiga att arrendera ut. Arbetsgruppens förslag innehöll också en önskan om att utöka lekplatsen till en generationspark med bland annat boulebana, lust/grillhus och konstgräs. För det ändamålet behövdes en sponsor. Förfrågan gick till Sparbanksstiftelsen, som direkt nappade på idén. 

 Våren 2017 skulle lek- och generationsparken stå klar, men det var den inte. Enligt Daniel Nicklasson, som då var nytillträdd samhällsbyggnadschef var inte den fullständiga projekteringen klar. 

– Men våren 2019 då ska parken vara klar, säger Daniel Nicklasson. 

 I november 2017 besökte dåvarande landsbygdsutvecklaren Lotti Jilsmo och Emma Karlsson från arbetsgruppen Himalajaskolan i Hjorted för att låta skolbarnen komma med förslag på vad som skulle finnas i parken. Förslagen var många och färgerna på konstgräset skiftade från rött till blått mellan klasserna. Bland lekredskapen var det kompisgunga, rutschkana och studsmatta som fick flest röster. 

Artikelbild

| På den här gräsytan vid Totebovägen kommer den att vara.

Nu är alla förberedelser klara och grävningen kan börja.