Anders Jonsson, vd för Oskarshamns Hamn AB, är försiktig med att avslöja hur diskussionerna med VLI som driver hamnen i Västervik går. Enligt honom kan det ta tid innan man ser frukterna av samtalen.

– Vi måste gå igenom ordentligt att se att det finns uppsida – att kunderna vinner på ett samarbete.

Enligt honom är drivkraften att genom samarbete sänka kostnaderna för att kunna vara med och slåss om kunderna.

– Marknaden har blivit stentuff, och det kommer att bli tuffare. Västervik och Oskarshamn konkurrerar inte främst med varandra. Stora utländska aktörer har kommit in på den svenska marknaden, och det måste vi möta.

Anders Jonsson nämner Göteborg och Gävle där stora internationella aktörer etablerat sig. Han räknar också upp hur hamnar gått samman i större konstellationer, från Norrbotten till ett samgående mellan Malmö och Köpenhamn.

– Snart är det bara vi på Smålandskusten kvar.

Han berättar att redan när han anställdes av Oskarshamns Hamn för tre år sedan var uppdraget att söka samarbeten med andra hamnar.

– Västervik är inte den enda hamn vi för diskussioner med.

Ett samgående kompliceras dock av att Oskarhamns Hamn är kommunägt – bolaget ägs av Oskarshamns och Hultsfreds kommuner. Det betyder att bolaget inte utan vidare kan ge sig in i Västerviks kommun och öppna verksamhet. En lösning kan bli ett gemensamägt bolag – men det kommer att kräva att alla tre kommunerna är intresserade.