Glöm inte att rösta den 26 maj

29 april 2019 00:00

Få länder är så exportberoende som Sverige. Ungefär två tredjedelar av vår export går till EU:s inre marknad.

Om industriföretagen bara hade producerat för den svenska marknaden, hade industriarbetarna klarat av årets produktion redan i april, och fått gå hem.

Det visar hur beroende den svenska industrin är av EU. Hur viktigt det är att unionen styrs av politiker som förstår varför det är viktigt med öppenhet och frihandel.

EU underlättar handeln inom Europa, och ger oss bättre handelsavtal med länder utanför Europa. Det skapar jobb och ger inkomster till vår välfärd.

Den 26 maj är det ännu en gång val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val – för industrin, välfärden och demokratin. Glöm inte att rösta!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tomas Söreling IF Metall Dackebygden och oppositionsråd i Hultsfred