Giesecke: "Vi kommer att klara det här"

I slutet av maj. Det finns inget säkert slutdatum, men då kan det värsta redan vara över.

Förre statsepidemiologen Johan Giesecke tror på en snabb spridning och snabb flockimmunitet mot coronaviruset, och ser hoppfullt på vårdens möjligheter att klara virusepidemin.

22 mars 2020 14:42

De senaste dagarna har det ropats på ett slutdatum för alla dramatiska åtgärder. Men den dystra sanningen är att det inte finns något säkert slutdatum, men att expertisen gör allt för att bedöma virusets framfart, förklarar Johan Giesecke, tidigare statsepidemiolog och nu rådgivare åt Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns inget säkert slutdatum. Och vad menar man med det? När epidemin vänder, eller när sista patienten tillfrisknar? Det finns inte heller någon expertis som är bättre än Folkhälsomyndigheten när det gäller att bedöma smittspridning, säger han till TT.

Hoppfull

Ändå är han rätt hoppfull.

Jag tror att det här kommer gå fort. Det värsta kan vara över i slutet av maj.

Han förklarar att ingen förstås kan veta säkert, men han grundar sin tro på magkänsla. Då ska man komma ihåg att hans mage har en lång erfarenhet som både smittskyddsläkare och epidemiolog, och att detta är hans femte epidemi. Han har varit med om både aids-epidemin, galna ko-sjukan, sars och svininfluensan tidigare.

Snabb spridning

Men hans magkänsla stöds också på fakta som han tycker är särskilt viktiga. Dels att spridningen verkar gå fort nu, dels att så många smittade inte blir sjuka eller får mycket milda symtom.

En stor del av befolkningen kommer att bli immuna så att vi uppnår flockimmunitet. De verkar ha nått det i Wuhan, säger han.

Han nämner också en isländsk studie som visar att minst hälften av dem som smittats inte märkt av sjukdomen, och att flera liknande studier gjorts på andra håll.

Hans hoppfullhet gäller också vårdens beredskap.

I lördags fick jag klart för mig att vården kommer att klara det här. Ingen patient behöver prioriteras bort och alla kommer att få optimal vård. Det finns resurser, och intensivvården byggs ut nu. De bygger upp ett fältsjukhus i Älvsjömässan. Vi kommer att klara det här.

Allvarligt läge

Han förklarar också att smittan inte kommer att drabba alla samtidigt, regionerna kommer att ligga i olika faser och kunna hjälpa varandra.

Det kommer inte att drabba hela Sverige på en gång.

Ändå, det är ett väldigt allvarligt läge, understryker han.

Vi måste vara helt klara över att oavsett hur väl rustad sjukvården är så kommer människor att dö – och inte bara de sköra äldre. Det är ingen banal sjukdom.
Det kommer att bli värre innan det blir bättre.

Men även om hans gissning stämmer, att det värsta kan vara över då syrenerna går i blom, så innebär inte det att allt kommer att vara som vanligt igen eller att ekonomin kan börja fungera som förr.

Nej, olika länder ligger i olika faser. Även om det värsta är över här så innebär det inte att vi kan börja flyga och resa igen. Vi har omvärlden att förhålla oss till, säger Johan Giesecke.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!