Det första svenska rapporterade fyndet av getingspindel är från Gotland 1989, skriver Naturhistoriska riksmuseet på sin hemsida.

Rasmus Hovmöller, som jobbar på museet, säger att spindeln har ökat sedan millennieskiftet och nu är ganska vanlig på sina håll i södra Sverige och på Öland.

Både längs västkusten och längs ostkusten upp mot Stockholm finns en hel del fynd rapporterade på Artportalen.

Ursprungligen fanns spindeln runt Medelhavet, men därifrån har den sedan expanderat norrut. Ungarna är mycket små och kan spridas långt, då de skickar ut trådar som sedan vinden tar fatt i.

Spindeln kan också nå nya platser med hjälp av människan, till exempel via fordon.

Getingspindeln har kallats för en invasiv art, men det är ingen term som Rasmus Hovmöller skulle använda för att beskriva den.

– En invasiv art tränger undan andra arter. Det finns inga som helst tecken på att getingspindeln gör det eller att den påverkar artsammansättningen i ett område. Den är vanlig på sina håll, utan att ta över.

Eftersom den är lätt att känna igen, bedömer han att utbredningen dessutom är väl känd. Men ofta är det bara honan man ser.

– Hanen är betydligt mindre än honan och inte så tydligt tecknad. Ofta sitter han i utkanten av honans nät, där det är lätt att missa honom, säger Rasmus Hovmöller.

Spindeln trivs i högt gräs, där den kan fånga sitt favoritbyte, gräshoppor. Av den anledningen sätter den ofta upp sitt nät på ganska låg höjd.

Typiskt för getingspindeln är ett brett vitt z-format band, som går från den nedre och ibland ända upp till den övre kanten av nätet. Men det är inte alla honor som gör ett sådant band.

Hanarna blir vuxna före honorna, som regel i juli. Vuxna honor påträffas under sensommaren eller början av hösten.

Namnet getingspindel kommer förstås av att den liknar en geting.

Den getingspindel som nu har setts i Lofta av flera personer, håller till i en av de nätgator där fåglar fångas för ringmärkning vid Uknö.

Spindeln, som är påfallande stor och alltså en hona, sitter ofta i sitt nät i en mindre buske några decimeter över marken.

Det första rapporterade fyndet av en getingspindel i Västerviks kommun är från den 16 augusti 2009 i Fårhult. Sedan dröjde det ända till den 8 september förra året innan ett nytt fynd konstaterades, då vid Stengårdsnäs i Lofta.