Sofie Alvarsson, rektor på Gamlebygymnasiet, säger att de länge har pratat om att dra i gång en utbildning i naturturism på skolan. De har väntat på att Skolverket skulle komma med en sådan inriktning, men eftersom det ser ut att dröja, har de valt att starta ändå.

Den nya utbildningen, Jakt och viltvård, bir en fördjupning på naturbruksprogrammet, där de flesta av skolans utbildningar ligger.

Förutom sådana ämnen som alla gymnasieelever läser – till exempel engelska, matematik och historia – läser eleverna på Jakt och viltvård flera ämnen som är gemensamma för programmet: biologi, entreprenörskap och naturbruk.

Artikelbild

| Sofie Alvarsson, rektor för Gamlebygymnasiet, med en okänd katt, som hälsar på ibland.

Sedan läser de bland annat om fordon och redskap, jakt och viltvård, växtkunskap, naturguidning och servicekunskap.

– Vi startar den här fördjupningen för att vi ser att det är en utbildning som kompletterar våra befintliga utbildningar. Sedan finns det ett stort intresse hos många unga av jakt och viltvård, och det finns flera företag inom besöksnäringen som jobbar med det, säger Sofie Alvarsson.

Hon tillägger att det också finns ett behov av utbildningen, eftersom det inte finns någon motsvarighet i närområdet.

Så småningom hoppas hon att skolan ska kunna gå vidare och starta ytterligare en utbildning i naturturism, med inriktning på outdoor-aktiviteter.

I övrigt kommer samtliga befintliga utbildningar på Gamlebygymnasiet att finnas kvar även nästa läsår, som det ser ut nu. Förutom naturbruksprogrammet med sina olika inriktningar och fördjupningar, finns bygg- och anläggningsprogrammet och introduktionsprogrammet.

Gamlebygymnasiet har vuxit, efter den svacka som var för några år sedan. Den här hösten tog skolan emot 63 nya elever, mot 43 förra hösten. Alvarsson ser det som ett kvitto på att folk i närområdet känner till att skolan finns och utvecklas. Elevkullarna har också blivit större.

– Sedan har vi breddat utbudet. Vi har fler utbildningar i dag än för några år sedan.

Det ökande antalet elever gör att skolan nu planerar en utbyggnad av internatet. I första hand är det "Lilla internatet" från 1950-talet som kommer att totalrenoveras med bland annat stambyte, och byggas ut. Ritningarna är inte klara än. Sofie Alvarsson räknar inte med att det kan bli byggstart nästa år, utan troligare 2020.

Framöver kommer även gamla djurvårdshuset att rustas upp, och till våren utemiljöerna.