VT har tidigare berättat om de problem som varit på den befintliga återvinningsstationen i Loftahammar, speciellt sommartid.

Detta var en av flera saker som togs upp vid den förbättringspromenad som gjordes i samhället 2014, där det konstaterades att det var skräpigt vid stationen på somrarna.

Magnus Sandström, regionchef på FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, säger till VT att de har för avsikt att sätta upp ytterligare en återvinningsstation i Loftahammar, preliminärt i Källvik.

Den nuvarande stationen vid korsningen Bjursundsvägen och Sandbyhovsvägen blir alltså kvar, men avlastas i och med den här utökningen.