Framtidstron ökar hos butik- och näthandlare

15 mars 2019 06:47

Framtidstron stiger bland både butiker och e-handlare, visar mars månads Handelsbarometer framtagen av Svensk Handel.

Bland näthandlarna ökar Framtidsindikatorn, som väger samman tron på framtida försäljning, lönsamhet och antalet anställda, med 1,6 enheter jämfört med föregående månad och landar på 108,9.

"Tillväxten inom handeln sker på nätet och framtidstron bland landets e-handlare är stark. Den nöt som många e-handlare behöver knäcka är hur lönsamheten ska öka. Konkurrensen inom e-handeln sker på en global marknad där kampen om kunden är stentuff", säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

En ökad framtidstro ses även bland landets butiker. Där stiger framtidsindikatorn med 0,8 enheter till index 94,1.

Rättad: I en tidigare version uppgavs fel index för framtidsindikatorn för e-handel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT