Före midsommar är det tid för fotbollsskolor runt om i landet, så även i Totebo. Detta är en tradition som funnits i många år och blir som gamla tiders sommarläger för fotbollsintresserade barn och ungdomar. 

I södra Tjust är det Totebo IF och Hjorteds GoIF som arrangerar fotbollsskolan. I år är det Totebo IF, som på Tollevi IP står för arrangemanget, nästa år är fotbollsskolan i Hjorted på Hjortheden. 

Detta år är det 39 barn och unga från Totebo, Hjorted och Blankaholm som deltar. Av dessa är det 13 flickor i olika åldrar. Fotbollsskolan är ett sätt för klubbarna att intressera barn och unga för fotboll och föreningsliv, att få ett intresse och lära sig ingå i en grupp, förhoppningsvis även få nya spelare till sina ungdomslag.

Artikelbild

| Kalle Ljungberg och Mikael Roupé. Två av ledarna på fotbollsskolan.

Fem stycken ledare från Totebo IF och Hjorteds GoIF instruerar barnen i de olika fotbollsmomenten. Det blir även tid för lek och annat än fotboll.