FDA har godkänt Abilify MyCite, ett nytt piller för behandling av schizofreni och akuta maniska episoder.

Inget konstigt med det förutom att pillret innehåller en liten sensor, inte större än ett sandkorn. När sensorn kommer i kontakt med patientens magsaft aktiveras den. Ett plåster på patienten fångar upp signalerna och skickar dem vidare till en mobiltelefon och vidare – om så önskas – till den förskrivande läkaren.

På så sätt, konstaterar myndigheten, kan läkaren se om patienten tagit sin medicin eller inte.

Att kunna spåra huruvida en medicin för mentala sjukdomar tagits eller inte kan vara till nytta för vissa patienter, säger Mitchell Mathis vid FDA till BBC News.

Företagets förhoppning är att den så kallade följsamheten ska förbättras, något som ännu inte visats. Bristande följsamhet är annars ett stort problem, inte bara för patienter med mentala problem. Att ta de mediciner som ska tas i rätt mängd och i rätt tid är något miljontals människor världen över kämpar med varje dag, med blandat resultat som följd.

Tanken med detta piller är dock inte att följsamheten ska följas í realtid, eftersom det kan ta mellan 30 minuter och upp till två timmar efter intaget innan signalen kommer.

FDA stöder utvecklingen och användandet av nya tekniker för förskrivning av läkemedel och vill samarbeta med företag för att förstå hur både patienter och förskrivare kan gynnas av ny teknologi, säger Mitchell Mathis.