Företag ska motverka stress

En ny AFS ställer krav på företag att hantera och förebygga stress och kränkande särbehandling.

Under fredagsmorgonen informerade Stegeholmshälsan om den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket.

15 december 2015 13:51

Omkring 75 personer hade anmält sig till informationsträffen vilket fått Stegeholmshälsan att byta lokal till SF-biografen i Västervik.

– Vanligtvis brukar vi vara på andra sidan gatan men på grund av att så många anmält sig fick vi flytta till biosalongen, säger Göran Albertsson, vd för Stegeholmshälsan.

Den största skillnaden mot tidigare AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) är att man nu skriver en enskild föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Man får se den här föreskriften som ett ytterligare pålägg till tidigare AFS. I och med att psykisk ohälsa ökat bland befolkningen så är det naturligt att den kommer nu. Kränkande särbehandling har vi nog aldrig haft noterat i tidigare AFS, säger Göran Albertsson.

För företag som inte har en egen avdelning som arbetar med de här frågorna kan det vara svårt att uppfylla de krav, som ställs från Arbetsmiljöverket, på egen hand. Med på informationsmötet var Stegeholmshälsans psykolog Erik Wallmark som informerade om hur man kan arbeta för att framför allt minska stressen på arbetsplatserna.

– De som har det värst är mellanchefer. De har press från både chefer över dem och från sina medarbetare, säger Erik Wallmark.

Den ökade stressen för en medarbetare i ett företag kan leda till utmattningssyndrom, en bieffekt av en stressrelaterad arbetsmiljö som kan vara väldigt svår att behandla.

– Det är faktiskt farligt att vara stressad under en längre tid, det händer fysiska saker i kroppen. Den onda cirkeln kan leda till utmattningssyndrom och för den finns det ingen behandling. Troligtvis kommer en arbetsgivare förlora en medarbetare som drabbats av det, säger Erik Wallmark.

För att lindra den arbetsrelaterade stressen använder Stegeholmshälsan mindfulness som en metod för att förebygga utmattningssyndromen. Erik Wallmark poängterar att det är viktigt att använda sig av metoden innan stressen gått för långt.

– Det finns en större allmänkunskap om att mindfulness fungerar i dag. Det beror på att fler människor provat på det och sedan spridit det till andra.

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket kommer att börja gälla från och med den 31 mars 2016. Om ett företag inte uppfyller kraven i AFS kan föreskrifterna användas vid en eventuell stämning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Gruvebäck