Flertalet direkt ut i jobb efter YH-utbildning

11 februari 2019 13:21

Mer än nio av tio (93 procent) av dem som lämnade Yrkeshögskolan 2017 hade jobb året därefter. Därmed ligger andelen kvar på samma nivå som föregående år, vilket är den högsta nivån hittills. Rekryteringsbehovet syns alltså fortsatt tydligt.

De allra flesta (80 procent) hade jobb ordnat redan före examen, eller högst en månad efter examen.

Lättast var det inom sektorerna hälso- och sjukvård, samhällsbyggnad och byggteknik samt transporttjänster, där mellan 95 och 97 procent hade jobb året efter YH-examen.

Det ska sägas att en majoritet (75 procent) av YH-studenterna var förvärvsarbetande innan de började plugga. För merparten innebar YH-utbildningen att de fick mer kvalificerade arbetsuppgifter, enligt rapporten Studerandes sysselsättning 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT