Orsaken är en olycka med flera fordon.

Trafikverket bedömer att händelsen har stor påverkan på trafiken, ett körfält är blockerat. Larmet om händelsen kom in 15.28 på söndagen och man bedömer att trafiken kommer att påverkas fram till klockan fem på eftermiddagen

Uppdatering klockan 16:32: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.