Kommunens elevhälsochef, Christel Dorch, inledde mötet och berättade lite om bakgrunden. Skolk är inget specifikt för Västervik. Över hela landet ser man samma mönster – allt fler barn och unga väljer att stanna hemma från skolan av en eller annan anledning.

Det kan finnas massor av orsaker. Ungdomarna kan vara mobbade, de kan ha problem med lärare eller annan personal i skolan, störda relationer i hemmet, känna sig misslyckade i största allmänhet. Uppräkningen kan bli lång.

– Vi har 41 elever i våra 19 skolor som vi känner oro för, säger Christel Dorch.

Hon berättade att problemet inte bara finns på högstadiet. Det är nästan lika många på mellanstadiet. De var fler och yngre än man kände till har en undersökning visat.

Stefanie Kniepmeyer är familjecoach i Västerviks kommun. Hon försökte förklara varför barnet ibland kan tappa motivation för att plugga.

– Nästa alla barn som börjar skolan tycker det är kul. De är motiverade och vetgiriga, säger hon.

Men någonstans på vägen tappar en del lusten. Ungdomar mellan 14 och 17 år har ofta andra saker som de tycker är roligare.

– Det kanske inte skulle vara så dumt att en och annan kunde ta ett sabbatsår, funderade Stefanie Kniepmeyer.

Avslutningsvis talade Lisa Koblanck från polisen. Hon kunde berätta att användningen av drogen Spice inte verkar vara lika vanligt länge.

– Vår känsla är att det inte är lika många som i höstas. Ungdomarna verkar ha förstått att det är riktigt farligt.