Fler i utsatta områden har jobb

Utvecklingen i landets mest utsatta förortsområden är inte bara nattsvart. Allt fler har jobb och allt färre lever på bidrag, stick i stäv med den bild som ofta utmålas.

15 februari 2017 21:27

I flera av de så kallade utanförskapsområdena är andelen förvärvsarbetande nu den högsta som uppmätts sedan SCB började sina mätningar för knappt 20 år sedan, skriver Dagens Nyheter.

Till exempel har andelen som hade jobb i Rinkeby ökat från 33 till 50 procent mellan 1997 och 2015.

Det är tydligt att andelen förvärvsarbetande ökar i de flesta områden. Utvecklingen är positiv. Sedan är det svårt att säga vad det beror på. Det krävs mer analyser, säger Linus Garp, utredare på SCB, till DN.

Färre brott anmäls

De 15 stadsdelar som brukar klassas som särskilt utsatta har granskats utifrån faktorer som arbete, försörjningsstöd, unga som varken jobbar eller pluggar, hälsa och brott.

Många fall av grov brottslighet har rapporterats i de 15 områdena på senare tid, men det totala antalet anmälda brott har minskat med 12 procent mellan 2011 och 2015, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Det är oklart om det beror på färre brott eller att färre anmäler, skriver DN.

Minskat bidragsberoende

Andelen som får försörjningsstöd minskat tydligt i sju av de 13 områden där det finns jämförbar statistik.

Jag är förvånad över att utvecklingen har varit så stark i flera områden. Samtidigt ser jag inget som är uppenbart konstigt med hur siffrorna är framtagna. En förklaring är troligtvis att det har varit en allmän uppgång av sysselsättningsgraden bland utrikesfödda, kraftigare än bland inrikesfödda, säger Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT