"Fler chefer behövs i äldreomsorgen"

En chef på 70 anställda. Det är ingen ovanlighet i äldreomsorgen i Västerviks kommun. Socialchefen tror att det kan vara lönsamt att öka antalet chefer.

3 december 2014 14:58

Organisation

De senaste åren har antalet chefer i äldre- och handikappomsorgen i Västerviks kommun minskat. Vid den senaste omorganisationen minskade chefstjänsterna från 24 till 21. Motivet var att spara pengar.

Nerdragningen på ledarsidan kan ha gått för långt, tror kommunens socialchef Jörgen Olsson som inför socialnämndens senaste sammanträde skrivit fram ett förslag till politikerna. Där skulle ytterligare sex biträdande chefer anställas. Fyra i äldreomsorgen, och två i handikappomsorgen.

Enligt forskning så får cheferna i äldreomsorgen leda ovanligt stora personalgrupper. Fackförbundet Vision gjorde en undersökning som visar att i äldreomsorgen så går det ofta 30 anställda eller fler på en chef. I den tekniska sektorn går det som regel bara 15 anställda på en chef.

Västervik är inget undantag. I handikappomsorgen går det 49 anställda per chef, och i äldreomsorgen 61 anställda per chef. På två äldreboenden i kommunen ska en chef leda runt 80 anställda.

Jörgen Olsson skriver att ett för stort antal medarbetare per chef kan påverka både de anställdas sjukfrånvaro och produktivitet.

– Cheferna har helt enkelt inte förutsättningar att utöva ett ledarskap som uppfattas som närvarande.

Kan man minska sjukfrånvaron, och öka produktiviteten tror Jörgen Olsson att det rent av kan vara lönsamt att öka antalet chefer.

Politikerna godkände inte förslaget om att förstärka ledarorganisationen. Istället vill man att en utomstående konsult utvärderar hur den nuvarande ledningsorganisationen fungerar.

– Det kan finnas alternativ, som att de nuvarande cheferna får stöd på annat sätt, säger nämndens ordförande Angelica Katsanidou.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!