Efter vår flytt – det händer med redaktionen

När Vimmerby Tidning i vår flyttar ut från redaktionen i Mariannelund planerar fastighetens ägare Eksjöbostäder för lägenheter där istället. Dessutom ska fönster bytas och fasaden renoveras.

14 januari 2019 06:00

I snart ett års tid har Vimmerby Tidnings redaktion i Mariannelund varit obemannad och regionens nyheter istället bevakats av tidningens journalister i Vimmerby.

Snart går hyresavtalet ut för den fastighet på Centralgatan i Mariannelund som har huserat tidningens lokalredaktion på orten sedan lång tid tillbaka, och då flyttar man ut.

– Vi har lämnat lokalen för att kunna stärka bevakningen på centralredaktionen i Vimmerby, särskilt kvällstid, och det är från redaktionen i Vimmerby som vi sköter bevakningen av Mariannelund och Eksjö kommun, säger Christoffer Nielsen, chefredaktör i Öst Media region Syd där Vimmerby Tidning ingår.

När Vimmerby Tidning nu lämnar fastigheten planerar fastighetsägaren, det kommunala fastighetsbolaget Eksjöbostäder AB, för en ganska omfattande renovering samt en ny verksamhetsinriktning – från kommersiella utrymmen till boende.

– Tanken är att bygga om verksamhetslokalerna på bottenplan till lägenheter, berättar Eksjöbostäders vd Maria Lund.

– Vi planerar även att byta fönster och renovera fasaden.

Men ännu är förändringsarbetet bara i sin linda.

– Det ska både sökas bygglov och göras upphandlingar innan det kan bli aktuellt med byggstart. Om vi inte får bygglov får vi tänka om, säger Lund.

Om allt går som planerat så är ambitionen att ombyggnationen ska ske till sommaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg