"Det är klart varumärket tagit skada"

”Jag har inga åsikter om att något brottsligt ska ha begåtts. Det måste prövas rättsligt”, säger Gunnar Axén, styrelseordförande i skandalomsusade bolaget Allra.

4 november 2017 12:12

Den som följt nyhetssändningarna har inte kunnat undvika de braskande rubrikerna om premiepensionsbolaget Allra. De senaste turerna har handlat om att bolagets vd är misstänkt för brott och att förre styrelseledamoten Tomas Bodström inte fick bli landshövding i Stockholm på grund av sitt tidigare engagemang i bolaget.

Ansiktet utåt i dag är Gunnar Axén från Norrköping. Han är styrelseordförande i bolaget. Han tillträdde som ordförande i bolaget 23 februari i år efter att förre ordföranden Ebba Lindsö hoppat av tillsammans med flera styrelseledamöter.

– Jag visste att bolaget var utsatt för stark kritik i media när jag tillträdde. Mitt fokus har hela tiden varit att tillvarata samtliga aktieägares intressen och därmed också kundernas intressen, säger han.

När han tillträdde erkände han bland annat att den kritik som riktats mot bolagets avkastningsnivå ”har varit rättmätig.” Han såg som en av sina huvuduppgifter att öka den hittills dåliga avkastningen.

– Den kritiken stämde då och jag har inte ändrat inställning. Men vi är inte längre ett bolag som jobbar med premiepensioner. Vi har sålt den portföljen till Ålandsbanken nu och arbetar numera enbart med försäkringar och lån, säger han.

Men har inte era kunder förlorat pengar på Allras fonder?

– Tvärtom. Jag skulle säga att spararna har tjänat pengar.

Hur då?

– Vi har förvaltat pengarna väl. Sen som jag sa tidigare; vi kunde ha sett över avkastningen och avgifterna. Men det är inte aktuellt nu, säger Gunnar Axén.

Gunnar Axén ger inget direkt svar på om han tror att några brott har begåtts i bolaget. Exempelvis misstänks flera personer i bolaget för grov trolöshet mot huvudman. Den egna förra revisorn polisanmälde också bolaget för att det inte ska ha tillvaratagit sina kunders intressen på bästa sätt. Bolagets förre vd och grundare Alexander Ernstberger är föremål för utredning.

– Jag kan inte säga något om det här. Det här är några personer i ett bolag som har många anställda. Den rättsliga prövningen får avgöra om några fel har begåtts. Jag hoppas att de prövningarna kan ske så skyndsamt som möjligt, säger Gunnar Axén.

Men det är ju inte vilka personer som helst. Eller hur?

– Det som anses ha hänt inträffade innan min tid i bolaget. Men den rättsliga prövningen får avgöra om fel har begåtts. Min uppgift är att ta tillvara bolagets bästa. Vi är myndigheterna behjälpliga med den information de anser att de behöver, säger han.

Hur kunde allt det här hända?

– Det här är ett företag som växt snabbt. Och jag motsätter mig att det skulle ha begåtts några fel. Det vet vet vi inte. Utredningarna om en handfull personer är inte klara ännu. Först då kan vi dra några slutsatser, säger Gunnar Axén.

I somras godkändes en aktieutdelning i bolaget. Aktieutdelningen har kritiserats och utreds nu av åklagare. Som ordförande i bolaget var Gunnar Axén med och godkände utdelningen. Men han ser inga problem med vinstuttaget.

– Jag kan så här långt inte se att det finns någon grund för åklagarens uttalanden. Än så länge är det tillåtet för aktieägarna att gå med vinst och ta ut den vinsten. Jag kan tycka att det skulle vara bra om åklagaren fokuserade på att föra sin utredning framåt. Det är viktigt att vi får en klarhet om det har begåtts några fel eller inte, säger han.

Har bolaget tagit skada av turbulensen?

– Det är klart att varumärket har tagit skada. Samtidigt har vi en försäkrings- och låneverksamhet som aldrig har varit ifrågasatt. Där jobbar gott och väl över hundra personer. Det är viktigt att ta hand om dem, säger han.

När problemen kring Allra uppdagades har också frågan kring själva PPM-systemet börjat diskuteras. En del debattörer menar att Allra är beviset på ett inneboende problem i själva systemet. Gunnar Axén håller inte med.

– Jag tror inte att förtroendet för PPM har rubbats. Diskussionen är framför allt politisk och den drivs av dem som redan från första början var emot införandet. Motståndarna tar varje tillfälle i akt att kritisera något som de aldrig har tyckt om, säger han.

Enligt Gunnar Axén har bolaget en ljus framtid. Tvärtemot andra bedömare ser han ett företag som kommer ta sig igenom krisen starkare och bättre. Han bygger sina analyser på att bolaget går bra i den verksamhet man just nu har.

– Mitt mål är att när jag lämnar bolaget ska det vara starkare och bättre, säger han.

Finns det funderingar på att byta namn på bolaget?

– Det finns inga sådana diskussioner just nu.

Flera källor som vi har talat med undrar varför Gunnar Axén sitter kvar som ordförande i bolaget. Trots all kritik och att det blåst starkt kring bolaget.

– En del tycker att det är lättare att hoppa av. Men jag fullföljer alltid de uppdrag jag tagit åt mig, säger han.

Allra

Allra verkade inom ramen för premiepensionssystemet. Som mest sparade 130 000 personer i bolagets fonder.

Allra grundades 2008 under namnet Svensk fondservice. Bolaget fick 2013 kritik av konsumentombudsmannen, som krävde att Svensk fondservice ändrade sina aggressiva försäljningsmetoder.

I september 2013 bytte man namn till Allra.

Inför en planerad börsintroduktion lockade Allra till sig flera kända svenskar till styrelsen, bland dem före detta justitieminister Thomas Bodström och näringslivsprofilen Ebba Lindsö.

I februari 2017 stoppade Pensionsmyndigheten alla nyplaceringar i Allras fonder i premiepensionssystemet, efter upprepade klagomål från sparare. Svenska Dagbladet hade vid ungefär samma tid inlett en granskning av bolaget.

En månad senare polisanmälde myndigheten Allra, som enligt pensionsmyndighetens utredning har ägnat sig åt stora interna transaktioner utan att kunna motivera hur de gagnat spararna.

Också revisionsföretaget Deloitte, som 2016 granskade bolagets räkenskaper, har anmält Allra till Ekobrottsmyndigheten.

Styrelseledamöterna hoppade av i rask takt när uppgifterna om Allra blev kända i media.

Regeringen tog i mitten av oktober tillbaka utnämningen av Thomas Bodström till ny landshövding i Stockholms län, efter att flera toppar inom Allra häktats.

Källa: Svenska Dagbladet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa