Vårdförbundet, som organiserar biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor, bjuder in allmänheten till demonstrationen.

– Vården berör ju alla. Vi ser en koppling mellan villkoren för yrkesgrupperna och bemanningssituationen. Om det hade funnits tillräckligt med personal hade det inte varit några problem, säger Jacob Hoffsten, förtroendevald i Vårdförbundet, som menar att problemen har vuxit fram under årtionden.

– Det behövs rejäla krafttag. Till syvende och sist är det politikernas ansvar, säger han.

Estrella Moran är också förtroendevald och kommunanställd inom hemsjukvården.

– Personalomsättningen inom hemsjukvården är väldigt stor. Arbetsförhållanden och arbetsvillkor behöver ses över, säger Estrella Moran. Hon menar att även lönen är viktig för att personalen ska välja att stanna kvar och lyfter fram vikten av vidareutbildning för sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården.

– Vi utför avancerad hemsjukvård. Om inte kompetensen finns kanske inte en patient kan få komma hem från sjukhuset, säger Estrella Moran.