Se upp för rådjuren

Rådjursolyckor är farligare än många har trott. Ny forskning visar att dubbelt så många dör och tre gånger så många skadas allvarligt jämfört med Trafikverkets officiella siffror. Det är dags att ta rådjursfaran på allvar.

9 maj 2014 15:46

Varje år sker över 40 000 viltolyckor i Sverige enligt Trafikverkets statistik. Åtta av tio gånger är det rådjur inblandade, ändå är kunskapen om just dessa olyckor liten. Nästan all forskning har nämligen handlat om älgolyckor, helt enkelt för att många av de olyckorna leder till att någon dör eller skadas allvarligt.

Men när nu äntligen någon djupstuderat just rådjursolyckorna visar det sig att de också är ordentligt farliga. Minst dubbelt så många dör och nästan tre gånger fler skadas svårt i rådjursolyckor jämfört med vad man tidigare trott.

– Helt klart är faran med rådjursolyckor underskattad, säger Annika Jägerbrand som ligger bakom den nya studien vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Mellan 30 000 och 36 000 olyckor med rådjur anmäls varje år. Men Trafikverket räknar med att det finns ett stort mörkertal och att det verkliga antalet olyckor i själva verket ligger en bra bit över 40 000. Många struntar helt enkelt i att rapportera olyckorna, trots lagtvång.

– Samma helg som jag lämnade in min rapport åkte jag på en längre bilresa. Naturligtvis krockade jag med ett rådjur just den gången, och det var en märklig upplevelse att upptäcka att det faktiskt inte syntes några som helst märken eller spår på bilen efter krocken. Det påverkar kanske viljan att rapportera olyckan, speciellt om det verkar som att djuret har klarat sig undan skador, säger Jägerbrand.

En så lätt krock leder sällan till allvarliga personskador, som ju ofta är fallet med älgolyckor. I stället blir människor skadade som en konsekvens av rådjuren; föraren väjer och kör av vägen eller kolliderar med ett mötande fordon, alternativt chockas och tappar kontrollen över fordonet.

Men i polisens rapporter kallas de inte viltolyckor, utan avkörning eller kanske frontalkrock. För att hitta de bakomliggande orsakerna har Jägerbrand och hennes kollega Urban Björketun fått leka detektiver i statistiken.

– Man kan ofta hitta vad som orsakat olyckan i polisens anteckningar. Det är genom söka där som vi hittat de nya siffrorna. Än så länge har vi bara sökt på just rådjur, men det finns skäl att tro att vi skulle hitta liknande siffror även för annat vilt.

Trafikverkets officiella olycksstatistik visar att fyra personer omkommit i rådjursolyckor mellan 2003 och 2012. VTI-studien dubblar siffran till åtta. Antalet svårt skadade stiger från Trafikverkets 110 till betydligt högre 304. Till det ska läggas nästan 2 500 lätt skadade. Dessutom visar studien att även kostnaderna för rådjursolyckor är mycket högre än man trott, ungefär en miljard per år kostar de samhället.

Rådjursolyckorna är med andra ord ingen småsak.

Viltet vi krockar med

Antalet viltolyckor har ökat sedan 2003. Då låg det på drygt 30 000 om året, men sedan 2009 har antalet aldrig varit under 40 000 med en topp under 2010 på nästan 47 000. Så här stor andel av olyckorna står de olika viltslagen för:

Rådjur 79%

Älg 14%

Vildsvin 5%

Hjort 2%

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Arnroth