Vrakrike kan bli verklighet

Ska Kalmar län bli ett vrakrike? Den frågan kanske Malcom Dixelius, tidigare Rysslandskorrespondent, svara på.

31 mars 2014 08:09

Enligt en offertförfrågan från länsstyrelsen i Kalmar län vill man undersöka om vår del av landet har möjlighet att bli ett marinekologisk centrum.

Tidigare har VT skrivit om möten angående ett potentiellt vrakrike.

Då sade Jenny Sundström, arkeolog vid länsstyrelsen, att man sneglat på orten Alpena i Michigan, USA. Orten ligger vid Lake Huron och även där finns det många välbevarade vrak.

Där har ett marinarkeologiskt reservat skapats som i sin tur lett till att fler hyresgäster kommit till ett tidigare tomt industriområde. Man har även märkt ut vraken för att göra dem mer tillgängliga, startat båtbyggarkurser för ”problemungdomar”, byggt upp ett museum och hjälpt lokala organisationer samt stadens bibliotek att tillvarata stadens marina historia. Resultatet har bland annat blivit ökad turism och fler arbetstillfällen.

Även om det kanske inte helt går att efterapa idén, visar exemplet, enligt Jenny Sundström, på den potential som finns i gömda vrak, samt hur stort allmänhetens intresse av vrak är.

Malcom Dixelius blev under ett möte på måndagen tillfrågad om han kan tänka sig att göra en förstudie angående vraksituationen. Efter mötet sade han till VT att han fått frågan då han varit i USA på studiebesök på liknande platser.

– Jag har varit där och gjort studiebesök vid maritima arkeologiska reservat. I Kalmarsund och kring Öland finns hundratals vrak, kanske från så långt tillbaka som medeltiden, vi har bara ännu inte hittat dem.

Kring frågan finns fortfarande många "om och men", än så länge finns det ingen finansiering till projektet som bara till viss del är länsstyrelsens.

Tidigast i höst kan arbetet vara igång. Beslutet om det blir en fortsättning eller ej väntas tas i juni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!