Svaga S-traditioner

Klädd i mörk dress deltog före detta partiledaren Mona Sahlin häromdagen i ett seminarium på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, om olika idétraditioner inom Socialdemokraterna och deras betydelse för privatiseringsgraden i svenska kommuner. Sahlin sade att politiken visserligen är beroende av de båda traditionerna statssocialism och folkrörelsesocialism, men i dagsläget allra mest av politisk pragmatism.

7 november 2013 08:50

Det är lätt att hålla med henne. Privatiseringsdebatten är varken svart eller vit. Inte heller finns det ett givet svar inom de olika partierna. Över hela landet är den politiska attityden till privat drift av offentlig verksamhet väldigt olika.

Över lag är Vänsterpartister mest negativa, Moderater mest positiva och Socialdemokraterna är någonstans däremellan. Företrädare för samma parti kan dock ha olika inställning på olika platser.

I Stockholms län har Socialdemokraterna ungefär samma inställning som Miljöpartiet på riksplanet. I Blekinge och Jönköping står de närmare Vänsterpartiet än det egna partiets linje.

Socialdemokraterna tycks i en hel del kommuner med negativ privatiseringsattityd tro att själva ägandet är ett egenvärde och att den som äger är lika med den som styr. Men så är det ju inte. Ägandet är snarare en positiv utvecklingsmöjlighet för alla individer och för samhället vi lever i.

Det är inte heller bara olika politiska idétraditioner som påverkar beslutsfattande. Var och varför beslutet ska tas är mycket viktigt. Enskilda politikers ställning och den miljö de verkar i spelar dessutom en avgörande roll i privatiseringsekvationens lösning. För att kunna konkurrensutsätta en offentlig verksamhet måste det finnas ett visst befolkningsunderlag och intresserade företag. Det dyker inte upp bara sådär.

Att i dagsläget till exempel förbjuda all privat verksamhet i Nacka eller att bara tillåta privata aktörer i Storuman vore för en ledande politiker, oavsett färg, som att avsäga sig alla chanser till valvinst.

De socialdemokratiska politiker som sitter säkert i sin kommun kan gott harva på om att kommunalisera mera och väva in både statssocialism och folkrörelsesocialism i beslutsfattandet. Men de politiker som själva är konkurrensutsatta, ligger förmodligen lågt med de idéerna och konkurrensutsätter nog mer för att kunna attrahera fler.

Under seminariet undrade Mona Sahlin om det numera finns det något överbundet i samhällsutvecklingen? ”Styr vi kanske inte så mycket som vi tror?”, sade hon.

Återigen är det enkelt att hålla med Sahlin. Nej, Socialdemokraterna styr uppenbarligen inte så mycket som de tror och det kan vi tacka regeringsskiftet 2006 för. Regeringen öppnade en värld av valfrihet och självbestämmande som Socialdemokraterna tidigare hade förvägrat oss invånare.

Om Socialdemokraterna skulle få tillbaka regeringsmakten blir det svårt att backa till det läge som Sverige var i innan maktskiftet. Att i dagsläget styra med exempelvis omfattande statssocialism skulle nog vara ett politiskt självmord.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Terese Andersson/SNB