Mark under mack förorenad

Det finns föroreningar i marken under den bensinmack som Preem hade på Strandvägen i Västervik, och en sanering kommer därför att göras.

15 april 2013 17:55

Det var i fjol som macken stängde. Preem tog då bort sådant som skyltar, och även den tank som fanns för båtbränsle i kajkanten.

Susanne Martinsson, miljöskyddsinspektör på Västerviks kommun, säger till VT att man har hittat oljeföroreningar i marken.

Så snart våren är här på allvar, och det blir lite varmare, kommer marken därför att saneras. Då ska även de tankar som finns kvar nere i jorden tas upp, och hela stationen rivas.

I samband med grävarbeten vid macken 2011 upptäcktes en förorening, och då gjordes en mindre sanering. Men då det fortfarande finns kvar föroreningar, måste ytterligare en sanering göras.

Vad som ska hända med fastigheten efter det, är inte bestämt än. Rolf Johansson, mark- och exploateringsingenjör på kommunen, säger att det är kommunen som äger marken, och kommunen arrenderar sedan ut den till Preem.

– De är fortfarande arrendatorer, och har inte sagt upp arrendet.

Rolf Johansson säger också att det pågår en översyn över hela området runt Stenhamra i Västervik, vad det ska bli där i framtiden.

Han tror inte att det händer något nytt med macktomten innan det arbetet är klart, utan man kommer att titta på helheten i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!