M vill jämna ut barns villkor

Arbetslinjen och en bra förskola för alla, inte riktade bidrag, är nycklar för att jämna ut barns villkor i Sverige.

24 mars 2012 12:34

Det hävdar Ulf Kristersson, socialförsäkringsministern som ska leda Moderaternas barngrupp.

För första gången ska Moderaterna ta ett samlat grepp om barnfrågor.

-Vi har aldrig riktigt tagit tag i den sammantagna bilden av hur det går för barnen i Sverige, säger Ulf Kristersson.

I uppdraget står det att samhället har ansvaret för att "i så stor utsträckning som möjligt ge alla barn likvärdiga förutsättningar" och att försöka jämna ut sådant som beror på föräldrar och uppväxtvillkor.

Gruppen har en del att bita i. Häromveckan kom Rädda Barnen med en rapport om ökad barnfattigdom. Och SCB:s inkomststatistik visar på kraftiga ökningar av inkomstskillnaderna sedan 1980-talet, med accelererande ökning under de senaste fem åren. De allra flesta har fått det bättre, ju mer en person tjänade i utgångsläget desto bättre har utvecklingen varit. Den enda grupp som står och stampar är gruppen med de lägsta inkomsterna.

Ensamstående kvinnor med barn ses som en utsatt grupp.

TT: Ger Rädda Barnens rapport en rättvis bild?

-Det är bra att Rädda Barnen studerar hur barn som växer upp i relativt sett fattigare familjer har det. Men jag tycker att de lite för snabbt landar i vilka specialdestinerade bidrag som ska höjas, säger Kristersson.

Att föräldrar skiljer sig ska politiker inte lägga sig i, framhåller han. Men politikerna kan ställa högre krav på att föräldrar också tar mer ansvar, också ekonomiskt, för barn de redan har när de bildar ny familj.

-Om man skulle göra det enkla, att bara höja ett antal bidrag så att de kommer lite mer ikapp då riskerar man att göra allting värre, det blir ännu mindre meningsfullt att arbeta, säger Kristersson.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!