Våldsutsatta barn får dålig hjälp

Barn som misshandlats, utsatts för övergrepp eller bevittnat våld i hemmet får dålig hjälp av socialtjänsten. Det konstaterar Barnombudsmannen (BO) i sin rapport om barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer.

23 mars 2012 11:33

BO kräver utbildningsinsatser om barnmisshandel bland personalgrupper som arbetar med barn, att socialtjänsten inför en särskild "barntjänst" dit barn och unga kan vända sig samt att rättsprocessen anpassas för barn.

Barnombudsmannens (BO:s) rapport "Signaler" bygger på berättelser från 34 barn och unga som upplevt våld i nära relationer. Fokus i samtalen har legat på samhällets bemötande.

"Gemensamt för många berättelser är att våldet kunde pågå länge utan att upptäckas. Barnen och ungdomarna har försökt signalera, men vuxna har inte hört eller förstått", skriver BO i rapporten.

BO skriver även att socialtjänsten är "märkligt frånvarande" i barnens berättelse samt att socialtjänsten beskrivs som "långsam och okunnig".

Rapporten, som publiceras i dag, lämnas under fredagsförmiddagen över till Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

I BO:s rapport framträder en dyster bild av hur många av samhällets sektorer bemöter våldsutsatta barn och unga. Barn och unga som utsatts för våld och övergrepp vittnar om hur det kan vara svårt att bli lyssnad till och tagen på allvar från samhällets sida. Kritik riktas mot såväl polisen, rättsväsendet som hälso- och sjukvården. Exempel på en bild som framträder i BO:s rapport är att hälso- och sjukvårdspersonal är dåliga på att ställa frågor om våld.

"Personal inom hälso- och sjukvården frågar sällan barn och unga hur de har det hemma, ens när de visar tydliga tecken på att de kan ha blivit utsatta för våld. Därför får många inte den vård och behandling de har rätt till", konstateras det i rapporten.

BO drar slutsatsen att socialtjänsten behöver "reformeras i grunden". BO föreslår att socialtjänstens arbete för att skydda barn läggs i en särskild organisation - en särskild "barntjänst", dit barn kan vända sig. Vidare kräver BO att högskoleförordningen kompletteras med krav på kunskap om hur barn som far illa kan upptäckas.

Rättsprocesser där barn är inblandade behöver också anpassas, enligt BO. Därför efterlyser BO en lagstiftning om en tidsgräns för hur lång tid det ska ta från det att ett barn anmäler till dess att förhör hålls.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!