Jubileum för Gunnebo Musikkår

2006 är ett jubileumsår för Gunnebo Musikkår. Denna livaktiga musikkår firar nämligen sitt 50:e verksamhetsår.

9 mars 2006 00:25
Starten skedde 1956 med 15 medlemmar. Två av dessa är verksamma än idag, nämligen Magnus Svensson och Bertil Björkvik. Som kuriosa kan nämnas att kassabehållningen i starten var hela 31 kronor. Idag, när 50 år har gått, är kassan så att säga mera stabil och därtill mera solid.
Detta jubileumsår firas med vissa givna inslag, det obligatoriska musikcaféet i Gunnebo Folkets Hus och jubileumskonsert i Bryggaren Västervik samt mängder av andra framträdanden. Förra året hann Gunnebo Musikkår göra så många som 25 framträdanden.

Musikkåren har 42 aktiva medlemmar och ordförande Ola Ålstam kunde på årsmötet med förtjusning blicka tillbaka på det gångna året.
- Vi har fått flera nya medlemmar och glädjande så ökar det kvinnliga inslaget i kåren.
Årsmötet hedrade musikkårens första kassör och vice dirigent, Gunnar Weidinger, med en tyst minut. I styrelsen var det omval på samtliga poster, Ola Ålstam omvaldes som ordförande och Gunnar Andersson fortsätter som dirigent i ett år till. Nyval blev det för Roger Appelqvist som tredje dirigent och Tommy Olofsson som ska representera musikkåren i Folkets Husföreningen.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!