Daniel tog tekniksprånget

I tre månader har Daniel Hultgren praktiserat på 3M. Praktiken har uppnått sitt syfte. Nu är han inställd på en yrkeskarriär som ingenjör.

20 maj 2015 13:25

I höstas berättade VT om den nationella satsningen Tekniksprånget som ska hjälpa till att avvärja en hotande ingenjörsbrist i svensk industri. Regeringen har avsatt pengar i ett projekt tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Svenskt Näringsliv där intresserade ungdomar under fyra månader får komma ut på arbetsplatser och

följa ingenjörsarbetet.

En av dem som nappade är Daniel Hultgren. Vi träffar honom på 3M i Västervik. Han gick teknikprogrammet på gymnasiet, och direkt efteråt jobbade han på hotell. Tanken på att fortsätta på teknikbanan fanns där – det var därför han sökte när han fick höra talas om praktikplatsen på 3M.

Tre månader in på praktikplatsen låter han nöjd.

– Jag har fått rundturer och satt mig in i verksamheten. Produkterna här är ju sådana som man inte stöter på som konsument.

3M i Västervik hette tidigare SlipNaxos, och tillverkar slipverktyg åt industrin. Praktikplatsen har varit knuten till företagets forskningsavdelning, och bland uppgifterna har funnits att göra provstavar av nya slipmaterial och bindemedel som kommit in till företaget. Han har följt med på en tjänsteresa till metallforskningsinstitutet Mefos i Luleå. Men han har även fått en inblick i hur ingenjörerna är involverade i produktionssidan. Dessutom har Daniel fått arbeta med praktisk problemlösning.

– Det finns stora, viktiga arbetsuppgifter som man aldrig riktigt får tid för, berättar teknikchefen Mats Johansson.

Företaget har en metodik för att göra kostnadsberäkningar – tanken har funnits länge att snabba upp det arbetet med ett datorprogram som gör statistiska förutsägelser.

– Daniel klarade av en stor del av uppgiften på två veckor heltid. Det är tid som inte finns i min splittrade vardag, säger Mats Johansson.

Nu är programmet gjort av Daniel.

3M är nöjda med att de tagit emot praktikanten.

– Det har varit roligt för oss ta emot en person med nya infallsvinklar, säger Annica Riis, personalchef.

De ser flera skäl till att delta. En är egoistisk. Ingenjörer är en viktig yrkesgrupp på företaget, då är det viktigt att duktiga ungdomar söker sig till yrket.

– Vi kommer att anställa ungefär en ingenjör om året de närmaste åren, säger Mats Johansson.

Det andra skälet är att göra en samhällsnyttig insats, genom att visa upp ingenjörsyrket.

Även om det återstår en tid av praktiken så syns bevis på att båda parterna är nöjda: 3M har bestämt sig för att ordna en praktikplats även i höst, och Daniel Hultgren har fått mersmak på ingenjörsyrket.

– Jag har sökt till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Det blir en inriktning mot mekatronik – det vill säga robotar och automation, säger Daniel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!