Dagsböter för innehav av Dreambox

30 december 2015 11:56

Tv

Ett par i Västervik döms till 60 dagsböter vardera för att ha använt en avkodningsutrustning så att de kunde ta del av alla Canal Digital och Viasats kanaler utan att betala till de aktuella företagen. I stället betalade de 1 200 kronor per år till ett bankkontonummer som mannen fått via en mejlkontakt. När paret införskaffade den så kallade "Dreamboxen" för sex år sedan var den inte olaglig men sedan förra året har lagtexten ändrats. Eftersom utrustningen införskaffades under en tid då den fortfarande var laglig bedömde tingsrätten att bötesnivån skulle sänkas. Därför fick paret 60 dagsböter vardera istället för de 80 som åklagaren yrkat på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!