Bougainville kan bli världens nyaste nation

Invånare i Bougainville i Stilla havet folkomröstar om självständighet.

Men det kan ta flera år innan ögruppen är en egen nation, även om självständighetsalternativet vinner.

23 november 2019 03:06

Invånarna i Bougainville, som i dag är en autonom del av i Papua Nya Guinea, röstar om antingen självständighet eller att ögruppen fortsatt tillhör Papua Nya Guinea, men med mer omfattande autonomi.

Omkring 207 000 personer, av omkring 250 000 invånare, har registrerat sig till folkomröstningen som inleddes på lördagsmorgonen lokal tid och som pågår i två veckor.

Folkomröstningen är en hörnsten i det fredsavtal från 2001 som slöts efter ett blodigt inbördeskrig vilket varade över tio år och krävde nära 20 000 dödsoffer.

Det finns få pålitliga opinionsundersökningar, så båda utgångar är möjliga, men de som hoppas på självständighet är ändå segervissa. Resultatet ska presenteras den 15 december.

Om självständighetssidan vinner måste beslutet ratificeras av Papua Nya Guineas parlament. Det finns oro i Papua Nya Guinea att en självständighet för Bougainville kan trigga liknande självständighetsrörelser i andra delar av önationen. Samtidigt skulle ett avslag från Papua Nya Guinea åter kunna tända oroligheterna i Bougainville.

Bougainvilles regionala president John Momis uppmanar invånarna att ha tålamod och poängterar att folkomröstningen bara är ett första steg i en lång process. Han säger att det kan dröja flera år tills allt är klart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!