Under förra veckan berättade vi att ett främmande ämne läckte ut i kanalen som går mellan Bysjön och kraftstationen i Åtvidaberg.

Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG fick under onsdagen larm om utsläpp av farligt ämne. Även miljökontoret larmades till kanalen. Johan Älvedal, verksamhetschef för kommunens bygg- och miljökontor berättar att han och en kollega gick längs kanalen som vid tidpunkten hade en nästintill heltäckande hinna av ett främmande ämne.

Nästan framme vid Bysjön, intill stenbron vid Villan påträffades källan.

En entreprenör till Åtvidabergs Vatten var i området för att göra infordringar av avloppsledningar. När arbetet avbröts upphörde också vidare utsläpp.

Såväl RTÖG och miljökontoret fick information på plats om att utsläppet ska ha bestått av en ofarlig vegetabilisk olja. Därmed avbröt RTÖG insatsen och lämnade över ansvaret till kommunen. Under tiden rann ämnet vidare med dagvattnet ut i Håcklasjön.

Miljökontoret fick ett produktblad som gav annan information om det smörjmedel som använts i samband med arbetet. Av det framgår att smörjmedlet består av petroleumbaserad vitolja.

Åtvidabergs Vattens entreprenör Aarsleff Rörteknik har inlett en egen utredning.

– Det är självklart. Vi ser allvarligt på detta och det pågår en internutredning för att vi ska få reda på vad som gått fel, säger Hanna Lunderbye, kvalitet- miljö- och arbetsmiljöchef på Aarsleff Rörteknik.

Hon kan i nuläget inte säga var uppgiften om en vegetabilisk olja kommer ifrån. Någon sådan har inte använts.

Miljökontoret tog under förra veckan vattenprover i kanalen.

– Vi inväntar svar på dem, säger Johan Älvedal.

Han har också dialog med Aarsleff om bolagets egen utredning, bland annat om mängden olja som kan ha läckt ut. Hanna Lunderbye kan i nuläget inte uppge en exakt mängd.

–  Det rör sig om små mängder som är uppblandade med vatten, uppger hon.

Oljan används som smörjmedel i samband med arbete med infordring/relining av avloppsrör. Den ska ha följt med kondensvatten, som uppstår i samband med processen att lägga och härda ett filtfoder i rören.

Hanna Lunderbye förklarar att tekniken är beprövad. Gamla avloppsrör tätas med fodret som härdar på platsen.

– Det innebär att man inte behöver gräva upp gamla rör och gator för att lägga nya, säger hon.

På Åtvidabergs Vatten svarar vd Johan Gustafsson att han också inväntar uppgifter om vad som skett i samband med utsläppet.