Delar av gymnasiet övergår till distansundervisning

Från och med måndag kommer delar av Västerviks gymnasium övergå till distansundervisning, för att minska trängsel i korridorer och gemensamma utrymmen.

Västervik 20 november 2020 11:00

Gymnasie- och vuxenutbildningschefen Jörgen Jonsson berättar att de tillsammans, han själv, barn- och utbildningschef, skolledning, lärare, skyddsombud och elever, har funderat sedan i onsdags på hur de ska göra för att skolan ska bli en så säker miljö som möjligt. Enligt regeringens nya beslut får gymnasieskolor möjlighet att erbjuda distansundervisning för att minska eventuell trängsel på skolan.

– Vi vill göra det här för att bidra till att minska trängsel som kan vara en risk för att covid-19 sprider sig i lokalerna, säger Jörgen Jonsson.

 

De som har valts ut för distansundervisning är årskurs 2 och 3 på de högskoleförberedande programmen samhällsvetenskap, ekonomi och naturvetenskap. Från måndag 23 november kommer de att turas om med distansstudier varannan vecka fram till jul.

– Vi hade distansundervisning under stora delar av vårterminen och då gjordes en del utvärderingar. Det vi lärde oss var att det på vissa kurser och utbildningar är lättare att bedriva distansundervisning. Dessutom har vi ganska många elever på just de här programmen.

Jörgen Jonsson berättar att det varit svårare att få till en bra undervisningssituation på yrkesprogrammen, där eleverna till stora delar behöver vara på plats för att kunna utföra sina uppgifter.

 

Den här gången blir det dock inga restaurang-luncher. Eleverna kommer få en dagsersättning precis som när de har arbetsplatsförlagd praktik och ersättningen kommer betalas ut efter periodens slut.

Hur det blir under vårterminen är i dagsläget osäkert. Det beror på hur läget ser ut efter jul och nyår, säger Jörgen Jonsson.

– Vi kommer följa upp och fatta nya beslut inför vårterminen, som börjar den 8 januari.

 

Beslutet innebär att följande program övergår i växelvis distansundervisning:

Distansundervisning vecka 48 och 50: årskurs 3, program: Samhäll, Ekonomi och Natur

Distansundervisning vecka 49 och 51: årskurs 2, program: Samhäll, Ekonomi och Natur

 

Undantag för distans kan ske i ämnen som matematik, laborativa ämnen samt vid provtillfällen.

Just matematik är ett ämne där det, efter vårens utvärderingar, visade sig att många elever hade problem med distansundervisning och där det varit svårare för lärarna att föra över de hjälpmedel som finns till den digitala undervisningen.

Samma sak med laborationer och vid vissa prov, där det inte fungerar om eleverna inte är på plats

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa
Coronautbrottet - Skola
Västervik

Elevrådet: "Det finns en oro bland eleverna"

Västervik

Gymnasiechefen om nya rekommendationerna: "Kloka"

Västervik

"Vill inte ha tillbaka distansundervisning"

Västervik

Skolornas plan om smittan blir värre

Västervik

Ingen distansundervisning – föräldrar och elever oroade

Visa fler
Läs mer!
Ishockey

Så mycket får VIK i statligt stöd

Västervik

Notan för korta mötet: 75 000 kronor

Västervik

Tre unga misstänkta för skadegörelse vid förskolan

Gladhammar

SMHI: Varmaste veckan på 25 år

Västervik

Kommunfullmäktige slutade i ett fiasko

Visa fler