Saneringen i Gladhammar i full gång

Saneringen av Gladhammars gruvor pågår för fullt sedan en månad tillbaka. - Allt fungerar som planerat, säger Conny Jansson, beställarombud på Västerviks kommun.

1 mars 2011 00:00

Än så länge inga överraskningar alltså. Det är NCC Construction som gör jobbet och fem-sex man är dagligen igång med saneringsarbetet, som kommer att öka i intensitet under våren.

- Vi startade i början av februari med att bygga vägar, sätta ut arbetsbodar och se till att försörjningen av ström och vatten fungerar, säger NCC:s platschef, Hans Wimelius.

- Vi har också dragit igång själva arbetet med att gräva och sedan frakta bort massor för deponi och senare för dumpning i sjön när isen är borta.

Flera stora dumpers rullar fram på den nyanlagda vägen från Sohlbergsfältet ner mot Tjursbosjön. Det området ligger längst bort från sjön och därifrån ska stora mängder varp fraktas för att senare tippas i sjön. Vid strandkanten pågår redan i dag sanering av lakrester.

Vid stranden byggs en provisorisk pir för att underlätta transporterna av fraktmassor med båt. En del av den skog som avverkats har gett timmer till de pålar som används för bygget.

Saneringen innebär i stora drag att ca 35 000 kbm varp och slagg ska flyttas från ytan ner till sjön, där det redan ligger 15 000 kbm, vilka är rester från den gamla gruvbrytningen. Avfallet läggs i sjön för att minimera tillgången av syre och på så sätt stoppa urlakningen av tungmetaller från gruvområdet.

Arbetena beräknas vara klara i november.

- Om allt går som planerat, och det har det ju gjort hittills, säger Conny Jansson.

Samtidigt med gruvsaneringen pågår paradoxalt nog ett nytt gruvprojekt i området. Det är Wiking Mineral som fortsätter sitt prospekteringsarbete för eventuell guldbrytning i området. Förväntningarna är fortfarande höga och provborrningarna fortsätter för att säkerställa utbredningen av guldfynden i fälten.

- Men deras arbete är inget som kolliderar med saneringen, säger Conny Jansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!