Giftig fogmassa måste tas bort

14 december 2010 00:00

Västervik Miljö & Energi AB har lämnat in en åtgärdsplan för sanering av PCB när det gäller Karstorpsverket i Västervik, byggt under åren 1970-1971.

En inventering av lokalerna har nyligen gjorts. Då visade det sig att det fanns PCB i en av de tre olika typer av fogmassa som undersöktes.

Ungefär 30 meter fog måste bytas ut, då den innehåller 500 milligram PCB per kilo fogmassa. Saneringen ska vara genomförd senast till halvårsskiftet 2013.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!