Ska undersöka deponiläckage

20 oktober 2010 00:00
I Kalmar län finns omkring 300 (!) registrerade gamla deponier och på Gotland ett 50-tal. Ett nytt projekt har dragit i gång för att undersöka hur mycket gifter de gamla deponierna läcker till grundvatten och ytvatten, och vilka platser som behöver saneras.

 

Det är miljöförvaltningarna i regionen som har tagit initiativ till projektet, som ska pågå till september 2012. Miljösamverkan Sydost samordnar projektet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!