Förorenad jord från Danmark på soptippen

Hundratusetals ton måttligt förorenad dansk jord återanvänds just nu för att sluttäcka den äldre delen av soptippen på Målserum i Västervik. Västervik får betalt för att ta hand om jordmassorna, som till stor del består av rötslam från danska reningsverk.

 

22 september 2010 06:16
Att få tag på de enorma mängder jord som behövs för att övertäcka alla gamla soptippar är ett stort problem.

 

- Det gäller nämligen att hitta fyllnadsmaterial som är lagom skitigt. Det är av miljöskäl förbjudet att använda jungfruelig jord för täckningen då det tär på naturresurserna, säger Ulrika Peter, kommunens miljösamordnare och projektledare för sluttäckningen av Målserums gamla soptipp.

 

- Vi täcker över Västerviks avfall ända sedan 50-talet. Innehållet i den förorenade jorden från Danmark, till stor del behandlat rötslam, är faktiskt betydligt renare än det smutsiga avfall som ligger därunder.

 

Ulrika Peter berättar att halterna av föroreningar i den danska jorden ligger långt under föreskrivna gränsvärden.

 

-  Det tas kontinuerligt laboratorieprover på all jord vi använder.

 

Sluttäckningen av deponin följer mycket strikta regler. Det ska vara rätt mängd, rätt form och rätt lutning på jordmassorna. Lutningen får inte vara för stor, eller för liten så att vattnet ovanifrån inte rinner av utan börjar tränga nedåt i jordlagren.

 

När den danska jorden lagts ut färdigt över tippen placeras ovanpå ett tätt spärrskikt av bentonitlera mellan två lager av textilmattor. Ovanpå mattorna placeras singel plus, allra överst, ett en och en halv meter tjockt lager av ren, jungfruelig jord.

 

- Lakvattnet från tippen tas om hand om via speciella uppsamlingsbrunnar och en reningsanläggning, helt enligt reglerna i vårt miljötillstånd.

 

Den sista lagret, med ren jord, kommer inte att läggas på förrän om tio år när de danska jordmassorna satt sig. Lägger man på bentoniten för tidigt finns risk att detta täta lerskikt spricker och då kan det läcka in regnvatten.

 

Läs mer i papperstidningen. 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!