Världsrekord i hällristningar

Nu har de gjort det igen. Hittat nya hällristningar utanför Gamleby och nu är det världsrekord.

4 juni 2010 00:00
Pensionerade kartritaren Sven-Gunnar Broström och rörmokaren Kenneth Ihrestam tillsammans med arkeologerna Roger Wikell och professor Joakim Goldhahn bildar ett oslagbart lag. Med hjälp av pengar från privata stiftelser - bland andra Crafoords stiftelse - har de under tre år kunnat leta hällristningar, ett par veckor om året. De hade gärna fortsatt nästa år också, men nu är pengarna slut.

 

- Det finns sammanlagt 75 bebyggelseområden i det här området, säger Joakim Goldhahn. Vi har varit inne och letat i sju eller åtta av dem. Ändå har vi under perioden hittat 6 000 tidigare okända ristningar, varav 700 skepp. Senaste dagarna har vi hittat 400 figurer varav 100 skepp, på en en enda häll hittade vi 74 skepp.

 

- Ett av skeppen är riktigt stort. Det är också det äldsta vi hittat. Förmodligen ristades det in för 3 600 år sedan. Senaste platsen vi undersökt är den fjärde hamnläget. Nu har fynden blivit så många att vi kan säga att området runt Casimirsborg är unikt i Europa.

 

- Här ser landskapet troligen ut på samma sätt som för 3 000 år sedan, frånsett vattennivån, säger Kenth Ihrestam. Det är i stort sett orört med betade hagar, ekar och andra lövträd. Hamnläget är helt perfekt med lä åt alla håll - det måste ha varit avgörande.

 

- De här markerna har skötts på bästa tänkbara sätt ur vår synvinkel, fyller Roger Wikell i. Inga granplanteringar, ingen åverkan på jorden. Det är lätt att föreställa sig hur det såg ut på bronsåldern.

 

Förmodligen finns det ingen i världen som hittat så många hällristningar på så kort tid.

 

Hur kommer det att kännas när ni vet att var ni än letar så kan det inte gärna finnas fler ristningar än här?
- Vi var hemma i Sorunda och letade förra helgen, säger Roger Wikell. Då ett par skålgropar på en helg, men det var lika häftigt, man måste sätta fynden i relation till platsen och här i Casimirsborg måste det ha varit full aktivitet på bronsåldern.

 

På tisdag kväll, klockan 21, leder gänget en utflykt för allmänheten vid Casimirsborg.

 

- Vi ska se på ristningarna i släpljus, precis som vi själva gör när vi fingranskar ett område, säger Joakim Goldhan.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Brandin