Sanering viktigare än fornlämning

27 mars 2010 00:00
Kommunen får klartecken av länsstyrelsen enligt kulturminneslagen att göra ingrepp i de fasta fornlämningarna i Gladhammars gruvområde, för att kunna sanera där. Länsstyrelsen anser att saneringen är viktigare än samhällsintresset av att bevara fornlämningarna.

 

Samtidigt tycker länsstyrelsen att fornlämningarna har en hög vetenskaplig potential, även nationellt och internationellt, vilket motiverar den höga nivån på den arkeologiska undersökning som ska göras före saneringen. Huvudansvaret för denna undersökning har länsmuseet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!