Importerad hund har isolerats av Jordbruksverket

Jordbruksverket har bestämt att en importerad hund i norra kommundelen ska hållas isolerad, för att inte riskera spridning av rabies.

23 mars 2010 00:00
Hunden kommer från ett annat land, och enligt Jordbruksverket har kraven på införsel inte uppfyllts i samband med att hunden togs in till Sverige.

 

De krav som var uppfyllda var ID-märkning, rabiesvaccination och EU-pass, men det saknades ett godkänt blodprovsvar om antikroppar mot rabies.

 

Ett sådant prov måste tas tidigast 120 dagar efter den sista vaccinationen mot rabies.

 

Hunden får nu endast rastas i koppel, åtskild från andra djur.

 

Om den biter någon under isoleringstiden, som pågår till den 1 juli i år, kan Jordbruksverket besluta om avlivning. Detta för att säkerställa att det inte sker någon spridning av rabies. Denna kontroll kan inte göras då djuret är levande.

 

Ärendet med den importerade hunden i Västerviks kommun har också lämnats vidare till Tullverket för utredning av eventuellt smuggelbrott.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!