Kvicksilver borta ur klinik

17 mars 2010 00:00
Sweden Recycling AB har gjort en sanering av Folktandvårdens nu nedlagda klinik på Esplanaden i Västervik.

 

Kliniken bestod av sex behandlingsrum och steril.

 

Eftersom rörsystemet väntades innehålla amalgamslam, med kvicksilver i, gjordes en sanering. Förorenat vatten och slam skickades till företagets anläggning i Hovmantorp för vidare behandling.

 

Slammet skickades sedan till Tyskland, för återvinning av metaller. Utvunnet kvicksilver sänds i retur till Sverige för slutdeponering enligt Naturvårdsverkets direktiv.

 

Övriga återvunna metaller återanvänds på världsmarknaden.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!