Kommunen splittar giftig nota

När man började gräva upp marken vid Ljungheden för att bygga nya handelsområdet stötte man på föroreningar i marken.

16 mars 2010 00:00
Detta ledde till merkostnader för entreprenören som nu bygger och därmed även kommunen. Kommunen får därför en miljon kronor i ersättning från Lastbilscentralen, som ställs som ansvarig för att ha förorenat marken.

 

Lastbilscentralen arrenderade under lång tid området för krossning av grus, men om det är de som förerenat marken med fyll, byggrester, skrot och organiskt avfall är svårt att få svar på. Det är många som haft tillgång till platsen genom åren.

 

 

Den slutliga merkostnaden som föroreningarna orsakat kommunen uppgår till 2,6 miljoner kronor. Att man förlikas med Lastbilscentralen om en ersättning på en miljon kronor beror på att båda parterna har svårt att förutse resultatet av en rättslig prövning i domstol.

 

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som sagt ja till förlikningsavtalet, nästa vecka behandlas frågan i kommunstyrelsen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!