Freden tillbaka i ytläge

Sedan alla fönster tätats med träluckor, varefter jättelika lyftsäckar med tjugo tons lyftkraft kopplats till det sjunkna akterskeppets botten, dök räddningstjänsten upp med två enorma länspumpar. Till publikens jubel var Freden tre timmar senare åter ett ytfartyg.

26 januari 2010 19:19
Det andra försöket att bärga det sjunkna passagerarfartyget Freden vid Skeppsbrokajen i Västervik blev rena uppvisningen.

 

- Nu är båten säkrad. Nu är det småpumparnas uppgift att länsa resterande vatten ur de lägst belägna delarna av skrovet, sade en glad bärgningsledare Martin Häggström vid 18:30-tiden.

 

- Det känns jäkligt gött att det gick vägen! Det är alltid skönt när man klarat det kritiska läget av bärgningen. Freden kunde faktiskt ha kappsejsat åt sidan. Det har hänt med båtar tidigare när vattenmassorna rör sig inombords.

 

Ja, personalen från Marine Works och Marinaut hade bokstavligen "perfekt flyt" under hela tisdagens bärgningsarbete.

 

- Nu sitter de perfekt kopplade, nu kan ni börja fylla lyftsäckarna med luft, sade strax efter lunch dykaren Anders Lyckdal i komradion från sex meters djup intill Fredens akterskepp i Skeppsbrofjärdens mörka vatten.

 

Strax dessförinnan hade han en sista gång kontrollerat att de kraftiga, utvändiga träluckorna tätade perfekt över alla 17 fönster och andra större öppningar i passagerarbåtens överbyggnad.

 

Lyftsäckarna lyfte med ungefär tio ton vardera. Resten skulle räddningstjänstens två största motorsprutor fixa. Och det gjorde de!

 

- Tillsammans suger de 5 000 liter per minut ur Fredens innandöme, berättade Thomas Grauers från räddningstjänsten när motorsprutorna startats och vräkte ut kaskader av vatten på isen intill Freden.

 

Under en kort tid hade Freden en något oroväckande slagsida åt babord, men det visade sig mest bero på isens grepp. Plötsligt sköt babordssidans lyftsäck med ett brak igenom den tjocka isen, samtidigt som slagsidan genast minskade. Det var ännu på tisdagskvällen oklart vad som egentligen gjorde att Freden sjönk.

 

- Inläckaget är dock avsevärt mycket mindre än vad vi nu pumpar ut så det ska inte vara några problem, sade Martin Häggström som var imponerad av räddningstjänsten fina insatser.

 

Bärgningsmanskapet kunde senare under kvällen, som traditionen bjuder, avnjuta en fin bärgarmiddag på en krog i Västervik.

 

- Vi har blivit väl mottagna här i Västervik och fått så många glada tillrop och tillönskningar av en intresserad allmänhet. Vi kommer gärna tillbaka till Västervik och bärgar flera båtar. Men då på sommaren när det är lite varmare.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!