142 hus kan innehålla giftämne

Flera av kommunens och Bostadsbolagets hus innehåller PCB och måste saneras. Detta kan kosta upp till tre miljoner kronor.

18 maj 2009 10:37
Hans Fransson, ingenjör på Bostadsbolaget, berättar att det kommunala Bostadsbolaget har 62 hus som kan innehålla PCB och att kommunen har 80. Husen är byggda mellan 1956-1973, då PCB var vanligt i fogmaterial och mattklister.

 

- På Midgård har vi hittat en del i fogar mellan byggblock och där håller vi på att sanera. Där är det bara utvändigt så där går det bra att sanera, det är inte så svåråtkomligt, säger Fransson.

 

På Kungsvägen i Ankarsrum hittade man också PCB, och det sanerades samtidigt om boendet renoverades. Ett annat ställe som det finns PCB på är tingshuset i Västervik, som ska byggas om till kommunhus.

 

- Där finns det visst asbest också, konstaterar Fransson.

 

Tingshuset saneras i samband med den kommande ombyggnaden. Att det är en dyr inventering och sanering som kommunen och Bostadsbolaget jobbar med står klart redan nu, innan man fått provresultaten från alla hus.

 

- Det rör sig om miljoner. Saneringen kostar cirka 1000 kronor per meter, det blir cirka tre miljoner kronor, säger Fransson.

 

Kostnader som kommunen inte budgeterat för.

 

- Vi måste ta ställning till om det är en underhållsfråga eller en investering. Vi har inga pengar avsatta för det, säger Conny Jansson, kommunchef.

 

Priset kan öka ytterligare eftersom hus som är ombyggda under åren 1956-1973 inte är inräknade, och inte heller hus byggda åren strax efter.

 

- PCB blev ju förbjudet i byggprodukter 1973 men det försvann ju inte från marknaden för det. Vi kommer att kolla hur det ser ut på Långreven som är byggda efter 1973, säger Fransson.

 

PCB i byggnader
Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956-1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus).

 

Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet, i Västerviks kommun miljö-och byggnadskontoret, hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

 

Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer.

 

Källa: Naturvårdsverket
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!