"Nödvändiga nyttigheter" kostar minst i Västervik

Det har blivit dyrare att bo i Västervik. De bostadsanknutna kostnaderna i Västervik är dock fortfarande lägst i hela regionen - 256 kronor och 42 öre per kvm och år.

 

Det framgår av rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

 

1 januari 2000 00:00
Uppvärmning, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändiga så kallade nyttigheter i alla bostadshus.

 

Kostnaden för dessa nyttigheter utgör i snitt en dryg tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus. Kostnaden för dessa nyttigheter uppgår till 40 - 50 miljarder kronor per år för hus som upplåts med hyresrätt och bostadsrätt.

 

Inte minst kostnaderna gör att dessa frågor är väsentliga för alla fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.

 

 

Det faktum att många av verksamheterna bedrivs i kommunala eller enskilda monopol innebär att de behöver granskas, inte minst med avseende på priserna.

 

Sedan tretton år tillbaka ger Avgiftsgruppen, med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". I denna redovisas fakta kring prisskillnader som finns mellan olika kommuner.

 

Även årets rapport konstaterar att det är anmärkningsvärt stora prisskillnader mellan leverantörerna av nyttigheter.

 

 

Avgiftsgruppen hoppas att rapporten ska bidra till att skapa debatt, vilket förhoppningsvis leder till sänkta priser för kunderna.

 

I regionen Kalmar län/Gotlands län har Västervik allra lägst avgifter vad gäller renhållningen, med 14:46 kronor per kvadratmeter bostad.

 

Också när det gäller VA, vatten och avlopp, är Västervik billigast i hela regionen, med 43:73 kronor per kvm. Beträffande elkostnaderna hamnar Västervik i årets rapport på tredje plats i regionen med 80:92, tätt efter Kalmar på 78:51 samt Nybro på 80:13.

 

 

Fjärrvärmen i Västervik är näst billigast i hela regionen, med 117:32 kronor per kvm. En bostad på 100 kvm kostar således 11 732 kronor per år att värma upp med fjärrvärme. Vimmerbys fjärrvärme är endast snäppet billigare med 116:37.

 

Totalkostnaden för nödvändiga nyttigheter i Västervik är 256:42 kronor per år. Det gör Västervik till den allra billigaste kommunen i regionen. År 2007 behövde Västerviksborna bara punga ut med 243:90.

 

Torsås dyrast
Så här ser tabellen ut över hur mycket nödvändiga, bostadsanknutna nyttigheter kostar inom regionen:

 

1) Västervik 256:42 kr/kvm; 2) Kalmar 272:10; 3) Vimmerby 275:61 4)Mörbylånga 281:57; 5) Högsby 282:17; 6) Emmaboda 287:69; 7) Oskarshamn 288:36; 8) Nybro 289:35; 9) Mönsterås 295:76; 10) Borgholm 301:81; 11) Hultsfred 308:86; 12) Gotland 314:91; 13) Torsås 325:49.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Karlsson