Polisen måste spara

Polisen i Kalmar län måste spara 3,2 miljoner till årskiftet. Just nu ligger budget på minus 8,2 miljoner. Det mesta på grund av Rakel.

22 augusti 2008 16:32
Rakel är det nya kommunikationssystemet som polisen använder sig av sedan årskiftet. Det fattas fem miljoner kronor till Rakel.

 

- Rikspolisstyrelsen säger att vi har fått dom pengarna inbakade i vår budget men jag kan inte se att det är på det viset, säger länspolismästare Olof Ersgård som är av uppfattning att länet ska kompenseras för Rakel.

 

Andra kostnader som skenat iväg gäller arrestantvakterna som numera inte får jobba ensamma, larm har tillkommit för en miljon kronor.

 

 

Polisstyrelsen sammanträdde på fredagen i Västervik och tog beslut om att 3,2 miljoner ska sparas.

 

- Avdelningscheferna får se över verksamheten. Vi kommer inte att besätta vakanta tjänster, dra ner på investeringar och utbildning samt vara restriktiva med övertid, säger Ersgård.

 

Normalt brukar det råda stor enighet i polisstyrelsen. Fredagens möte var ett undantag och gällde om de som börjar polisutbildningen ska vara svenska medborgare eller ej. Nej det behöver de inte vara, enligt majoritet (s och v). Den borgerliga alliansen tyckte att medborgarskap krävs eftersom de som går utbildningen får insikt i polisens arbete och även ta del av vissa register. Polisstyrelsen fick ta till votering för att komma fram till ett remissyttrande, s och v vann med 7-6.

 

 

Dagens polisutbildning leder till jobb, framtidens utbildning är som vilken högskoleutbildning som helst. Någon jobbgaranti finns inte.

 

En tillbakablick på den gångna sommaren visade att länet varit förskonade från grövre brottslighet. Att det skett en ökning av misshandel utomhus, i regel relaterad till krogar och alkohol. Stölderna har minskat, mycket tack vare grannsamverkan och större synlighet från polisens sida.

 

När det gäller säkerhetstänkandet är Västervik en förebild. Polisen har ett intimt samarbete med kommunens säkerhetssamordnare och olika förvaltningar för att minska brottsligheten.

 

 

Polisens samarbete med kyrkan ska utökas. Bland annat ska en präst vara med när dödsbud lämnas, de enskilda poliserna har möjlighet till debreifingsamtal med en präst.

 

- En präst är ett oerhört stöd när svåra besked ska lämnas till anhöriga, säger Sven-Erik Karlson, informationschef.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!