På kvällen den 19 mars höll samhällsföreningen sitt årsmöte i café Handlarn i Totebo. Ovanligt många medlemmar hade mött upp för att övervara årsmötet. Till mötesordförande valdes Ulf Pettersson, som snabbt kunde klubba igenom dagordningen. Valberedningen hade fått nästan samtliga förtroendevalda att acceptera fortsatt arbete i samhällsföreningens tjänst i ytterligare ett år. Enda nyvalet var Fanny Spetz som går in som suppleant i styrelsen istället för Mats Hedin. 

Året som gått har det varit flera återkommande aktiviteter såsom café Ärtholmen, städdag, skötsel av badplatsen med mera. Café Ärtholmen är det som fordrar mest personer i ideellt arbete. Alla arbeten och uppdrag i föreningen är ideella. En hjärtstartare finns monterad utanför affären, klar att tas i bruk om något händer i byn.

Ett av föreningens största arbeten genom åren avslutades 2018. Det är fiber via bredband. Det har några medlemmar lagt ner ett stort antal timmar ideellt arbete på under åren 2012 - 2018. Nu väntar byborna på fiber i Yxered. När arbetet med fiber var klart i Totebo skulle fortsatt utbyggnad ske i Yxered, vilket ännu inte startat. Detta var ett löfte från Västerviks Miljö & Energi, som man inom föreningen hoppas genomförs snarast.

Utmaningar för styrelsen 2019 är modernisering av det gamla ”Grannsamverkan”, en åtgärd som är viktig för att motverka stölder och inbrott och att få kommunen att åtgärda de fel och brister som konstaterades vid den så kallade "byvandringen” 2017, även att få ihop folk till cafésöndagarna på Ärtholmen. Styrelsen hoppas på att nya cafévärdar vill ställa upp några timmar en söndag i sommar.

Badplatsen ska skötas, ett arbete som föreningen åtagit sig av kommunen. Även där behövs många personer som hjälper till. Det kommer ett datum snart för den återkommande städdagen i samhället.

Samhällsföreningen har verkat sedan början av 1990-talet, frånsett några år i början av 2000-talet, då föreningen var vilande. En samhällsförening ska vara kontakten mellan det lilla samhället och kommunens makthavare, se till att byn får del av skattepengarna. 

Föreningslivet i Totebo, som i alla samhällen, är en av hörnstenarna för att ett samhälle ska fungera, extra viktigt för en mindre by.

Större viktiga saker Totebo-Yxereds samhällsförening jobbat med genom åren förutom fiber, är iordningställandet av den nedgångna frisksportarstugan som idag är café Ärtholmen. Där och då lade många medlemmar ner väldigt mycket tid på stugan med omgivningar, som idag är en härlig oas för avkoppling med en fikastund. 

Affären var akut nedläggningshotad för några år sedan. Att lägga ned butiken var inget samhällsföreningen ville se genomföras och därför tog man tillsammans med ägaren tag i saken och kom överens om en strategisk plan för överlevnad. Idag finns två butiker, Totebo och Hjorted, med fyra arbetstillfällen. För detta fick samhällsföreningen priset som ”Årets lokala utvecklingsgrupp i Kalmar län”.

Idrottshallen med integrerade förskolan, är till stor glädje för byn idag. Då fick samhällsföreningen vara med och diskutera och framlägga synpunkter. 

Föreningen drev frågan om eget postnummer och lyckades också. Samma postnummer gäller ännu idag.      Skolan däremot lyckades föreningen ej rädda från nedläggning, det var för få barn i Totebo.

Samhällsföreningen har en stark position idag med ett antal frivilliga som vill jobba för utveckling och harmoni i byn och den är en viktig samarbetspartner med kommunen.