Bara en tredjedel får anpassad vård

Inte alla patienter i Kalmar län med svår Parkinsons sjukdom får bästa möjliga vård. Enbart en tredjedel av patienterna erbjuds anpassad behandling.

16 juli 2014 09:04

Siffrorna presenteras i en undersökning från Parkinsonsförbundet, baserad på statistik från Socialstyrelsens läkemedels- och patientregister från andra halvåret 2013.

I Kalmar län finns det ungefär 80 personer som lider av svår Parkinsons. Svår Parkinsons innebär att sjukdomen har nått sitt senare skede, i en så kallad komplikationsfas.

Enligt undersökningen är det bara 35 procent av patienterna i komplikationsfasen som erbjuds anpassad vård. Det innebär till exempel behandling med läkemedelspump eller neurokirurgi.

Kalmar län ligger dock bättre till än många andra landsting i frågan. Bara landstingen i Västerbotten och Uppsala har ett högre antal patienter som erbjuds anpassad behandling, med 45 respektive 41 procent. Skillnaden mot bottenplacerade Värmlands landsting är stor. Där får elva procent tillgång till anpassad vård.

– Det som slår en mest är att det är så ojämlikt i landet. Alla landsting har olika förutsättningar. Kalmar län ligger rätt högt upp på listan, så vi ska inte vara för hårda i kritiken just här, säger Bo Jäghult som är ordförande i Parkinsonsförbundet.

Parkinsonsförbundet pekar på vissa brister inom Sveriges olika landsting, som gör att inte alla patienter får tillgång till en individuellt anpassad vård.

– Jag tror att grunden är att neurologer är en bristvara. Det är också en ekonomisk fråga, behandlingen är inte billig, säger Bo Jäghult.

VT har försökt att nå neurologimottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar län för en kommentar.

Parkinsons

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom vars mest tydliga symptom är långsammare muskelrörelser. Skakningar, darrningar, muskelstelhet och försämrad balans hör också till symptomen. Hur tydliga symptomen är varierar från person till person, men i regel blir besvären värre med tiden.

Parkinsons beror på att de nervceller i hjärnan som producerar ämnet dopamin, som har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna, bryts ned.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Karlsson